De Raad van 11 danken iedereen die meegewerkt heeft aan deze krant.