De Raad van 11 dankt iedereen die meegewerkt heeft aan deze krant.